FIFA World Cup Russia 2018

TOUR XEM WORLDCUP

Nga: Moscow - Saint Petersburg - Mùa World Cup 2018 (Tour Tiết Kiệm)

Khởi hành: 14/06/2018
Số ngày: 8
76,990,000đ

Trận đấu

MAROC vs IRAN

15/06/2018 - St.Petersburg

Nga: Moscow - St. Petersburg. Mùa World Cup 2018 (Tour Tiết Kiệm)

Khởi hành: 18/06/2018
Số ngày: 7
75,990,000đ

Trận đấu

BỒ ĐÀO NHA vs MAROC

19/06/2018 - Moscow

Nga: Moscow - St. Petersburg. Mùa World Cup 2018 (Tour Tiết Kiệm)

Khởi hành: 18/06/2018
Số ngày: 7
75,990,000đ

Trận đấu

BỈ vs TUSNIA

23/06/2018 - Moscow

Trận đấu

BÁN KẾT

11/07/2018 - Moscow

Nga: Moscow - St. Petersburg. Mùa World Cup 2018 (Tour Tiết Kiệm)

Khởi hành: 18/06/2018
Số ngày: 7
75,990,000đ

Trận đấu

Brazil vs Costa Rica

22/06/2018 - Saint Petersburg